Przy wsparciu Instytutu Camõesa opublikowana została nowa, wartościowa pozycja w leksykografii polsko-portugalskiej. Chodzi o Portugalsko-Polski Słownik Terminów Prawniczo-Ekonomicznych autorstwa Mirosława Jawora, wykładowcy w Zakładzie Studiów Portugalistycznych UMCS.

Słownik zawiera ponad 15 tysięcy terminów z zakresu prawa, ekonomii, polityki i socjologii, a pobrać go można za darmo w formacie PDF. Będzie z pewnością stanowił ważne narzędzie dla studentów, wykładowców i tłumaczy, ale również prawników i osób, które w swojej pracy używają języka portugalskiego i polskiego.

Autor słownika uzyskał wsparcie w ramach programu Vieira, jednego z wielu programów wsparcia finansowego udzielanego przez Instytut Camõesa badaczom języka portugalskiego.

Głównym celem stworzenia Słownika było dla mnie ułatwienie dostępu do specyficznej terminologii języka portugalskiego, w odpowiedzi na istniejące w Polsce zapotrzebowanie. Mam również nadzieję, że mogłem się przyczynić do wypełnienia luki w materiałach dydaktycznych, jako że język portugalski, pomimo że nie jest językiem nauczanym w polskich liceach, wzbudza coraz żywsze zainteresowanie wśród studentów. Na dowód powyższego, spójrzmy na ponad 700 studentów, którzy rokrocznie poświęcają się nauce portugalskiego jako języka obcego na uczelniach wyższych. Słownictwo zawarte w słowniku nie pochodzi jedynie z tekstów o charakterze prawniczym lub ekonomicznym (Portugalski Kodeks Cywilny i inne zbiory praw, dokumenty wydawane przez UE, umowy tłumaczone przez autora słownika), ale również z artykułów prasowych czy programów telewizyjnych.

Mirosław Jawor

Nauczyciel w Zakładzie Studiów Portugalistycznych UMCS, autor Słownika