Sieć Instytutu Camõesa w Polsce składa się z 8 instytucji w 6 miastach: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Uniwersytet Gdański

Nauczanie języka portugalskiego na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło się w 2002r., a stała współpraca z Instytutem Camõesa w 2020. Aktualnie uczelnia oferuje naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów filologii iberyjskiej i romańskiej 1 stopnia.

Reprezentantka Instytutu Camõesa:
Justyna Wiśniewska | justyna@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Aktualnie UJ umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, wszystkim studentom oferuje lektoraty portugalskiego (na poziomach A1-B2). W 2008 roku podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Republiki Portugalskiej Aníbala Cavaco Silvy odbyła się inauguracja Katedry Instytutu Camõesa im. Vergílio Ferreiry.

Reprezentant Instytutu Camõesa
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski  | jerzy.brzozowski@uj.edu.pl

Centrum Języka Portugalskiego Camões na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nauczanie języka portugalskiego na Uniwersytecie rozpoczęło się w 1985 r., a wsparcie udzielane przez Instytut Camõesa w 2005 r., wraz z otwarciem Centrum Języka Portugalskiego. Aktualnie UMCS umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, oferuję naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów hispanistycznych 1 i 2 stopnia oraz kursy języka portugalskiego dla osób spoza Uniwersytetu.
Reprezentanci Instytutu Camõesa:
Prof. dr hab. Barbara Węglarz – Hlibowicka  | hlibowickaweglarzb@gmail.com
José Carlos Dias | jccostadias@camoes.mne.pt

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nauczanie języka portugalskiego na UAM-ie rozpoczęło się nieoficjalnie w latach 60., natomiast odroku akademickim 1990/91 jest wspierane przez Instytut Camõesa. Aktualnie, Uniwersytet umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, wszystkim studentom oferuje lektoraty portugalskiego (na poziomach A1-B2).Reprezentantka Instytutu Camõesa:
Grażyna Jadwiszczak | porto@amu.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

Aktualnie Uniwersytet Warszawski umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, oferuję naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów hispanistycznych I i II stopnia oraz lektoraty portugalskiego (na poziomach A1-B2) dla wszystkich studentów UW.

Camões I.P. wspiera różne uniwersyteckie działalności pozalekcyjne:

  • Portugalska grupa teatralna Pisca-Pisca
  • Iberyjski magazyn pontosigno.pl
  • Kursy wakacyjne

Reprezentant Instytutu Camõesa:
José Carlos Dias  | jccostadias@camoes.mne.pt

Uniwersytet Wrocławski

Nauczanie języka portugalskiego na Uniwersytecie rozpoczęło się w 1985 r., a stała współpraca z Instytutem  Camõesa w 2017r. Aktualnie UWr oferuje naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów hispanistycznych, italianistycznych i romanistycznych 1 i 2 stopnia, jak również zajęcia z historii i kultury Portugalii.

Reprezentant Instytutu Camõesa
João de Sousa

Lektorat języka portugalskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Lektorat języka portugalskiego został otworzony w roku akademickim 2015/16, a jego formalizacja nastąpiła w marcu 2016 r. za sprawą podpisania umowy o współpracy na kolejne 3 lata akademickie. Akademia umożliwia naukę języka portugalskiego w formie lektoratu, tzn. wszyscy studenci mogą w nim uczestniczyć

Nauczyciel języka portugalskiego:
Kornel Stanisławski

Liceum im. Ruy Barbosa w Warszawie

Aktualnie tylko jedna szkoła średnia w Polsce posiada w swojej ofercie edukacyjnej język portugalski. W Liceum im. Ruya Barbosy portugalskiego naucza się od 1987 r., obok angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Nauczycielki języka portugalskiego:
Everly Giller
Anna Kozłowska
Grażyna Misiorowska-Rychlewska