Aktorka | Plakat

Absolwentka portugalistyki.

Sztuki, w których brała udział:
Męczeństwo Piotra Ohey’a (2011)
Teatrzyk Zielona Gęś (2014)