Muzyka | Plakat

Absolwentka portugalistyki.

Sztuki, w których brała udział:
Zanim się zacznie (2003)
Zanim się zacznie (2009)
Męczeństwo Piotra Ohey’a (2011)
Pułapka na myszy (2013)