Pomoc techniczna

Absolwentka portugalistyki.

Sztuki, w których brała udział:
Syn Facebooka (2010)