Muzyka

Absolwentka portugalistyki.

Sztuki, w których brała udział:
Pułapka na myszy (2013)