Oświetlenie i nagłośnienie

Absolwentka portugalistyki.

Sztuki, w których brała udział:
Męczeństwo Piotra Ohey’a (2011)
Farsa o Inês Pereirze (2012)
Pułapka na myszy (2013)
Teatrzyk Zielona Gęś (2014)