Europejski Dzień Języków
• 20-25.09.

Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. Obchodzi się go 26 września we wszystkich krajach europejskich. Święto służy promowaniu bogactwa kulturowego
i lingwistycznego Europy oraz jest wspaniałą okazją do zachęcenia ludzi – bez względu na ich wiek – do nauki języków obcych.

Więcej