21 maja 2024 | 18:00

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul Koszykowa 26/28

21 maja o godzinie 18:00 w Bibliotece Publicznej przy ul. Koszykowej odbędzie się spotkanie z prof. Cristiną Flores z Uniwersytetu Minho, która opowie o zaletach edukacji dwujęzycznej. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do społeczności portugalsko-polskiej, która będzie miała okazję spotkać się z jednym z czołowych portugalskich ekspertów w dziedzinie języka portugalskiego jako języka dziedzictwa.

W swoim wystąpieniu prof. Cristina Flores omówi zalety dwujęzyczności: pozytywny wpływ języka portugalskiego na umiejętności językowe i akademickie dzieci w rodzinach pochodzenia portugalskiego mieszkających w różnych krajach europejskich, a także obali niektóre mity i błędne przekonania na temat edukacji dwujęzycznej. Podsumowanie jej wystąpienia można przeczytać poniżej na tej stronie. Po wystąpieniu będzie czas na pytania i odpowiedzi. Rozmowę poprowadzi mgr Carlota Sacoto, dyrektorka Szkoły Almatuga, która jest współrealizatorką tej inicjatywy.
 
Spotkanie odbędzie się w języku portugalskim, ale będzie tłumaczone na język polski.
Profesor Cristina Flores wygłosi również wykłady na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Więcej informacji na temat pozostałych wystąpień można znaleźć tutaj.
O wielu zaletach edukacji dwujęzycznej: dane empiryczne z badań nad dziećmi pochodzenia portugalskiego
 
W niniejszym wykładzie omówię dane, które zebraliśmy z badań nad kompetencjami językowymi i akademickimi dzieci pochodzenia portugalskiego mieszkających w różnych krajach europejskich. Pokażemy, że używanie języka portugalskiego w rodzinach pochodzenia portugalskiego ma pozytywny wpływ na rozwój językowy i akademicki dzieci. Obalimy mity i błędne przekonania na temat edukacji dwujęzycznej, wykazując, że nie ma empirycznych dowodów na opóźnienia rozwojowe spowodowane używaniem kilku języków w codziennym życiu dzieci. Zgodnie z wynikami międzynarodowych badań nad edukacją dwujęzyczną podkreślone zostaną liczne zalety edukacji dwujęzycznej.
Cristina Flores

Profesor Zwyczajny, Universidade w Minho

Cristina Flores

Cristina Flores

Profesor zwyczajny, Wydział Germanistyki i Slawistyki, Szkoła Literatury, Sztuki i Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Minho

Ukończyła studia w zakresie nauczania języka portugalskiego i niemieckiego (UMinho, 1999), studia magisterskie w zakresie studiów luso-niemieckich (UMinho, 2004) oraz studia doktoranckie w zakresie nauk o języku, językoznawstwa niemieckiego, na UMinho w 2008 r., z rozprawą „The Syntactic Competence of Bilingual Portuguese-German Speakers Returning to Portugal. A Study on Linguistic Erosion”, we współpracy z Uniwersytetem w Hamburgu/Niemcy.
 
Była dyrektorem Centrum Studiów Humanistycznych na UMinho (2019-2022). Od 2018 r. jest dyrektorem studiów magisterskich podwójnego stopnia w zakresie studiów luso-niemieckich. Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Zarządzającego ds. studiów doktoranckich w dziedzinie nauk o języku. Od 2022 r. jest przewodniczącą Portugalskiego Stowarzyszenia Językoznawczego (APL). Od lipca 2023 r. pełni funkcję kierownika Katedry Filologii Germańskiej i Słowiańskiej.
 
Koordynowała i uczestniczyła w kilku projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) koncentrujących się na badaniu dwujęzyczności i akwizycji języka.