20 maja 2024 | 13.15 | Strefa WSPÓŁPRACY

Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, ul Dobra 55

21 maja 2024 | 10.00 | Centro Camões

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Sowińskiego 12

W dniach 20 i 21 maja profesor Cristina Flores z Uniwersytetu w Minho będzie w Polsce, aby wygłosić serię wykładów w języku portugalskim dla wszystkich zainteresowanych dwujęzycznością i nauką języków obcych. Wstęp jest bezpłatny.

Na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie profesor wygłosi wykład zatytułowany „Co osoby dwujęzyczne mówią nam o zmianach językowych: dane dotyczące języka portugalskiego”. Streszczenie jej wystąpienia można przeczytać poniżej na tej stronie. W Warszawie spotkanie odbędzie się 20 maja o godz. 13.15 w sali „Strefa WspółPRACY” na Wydziale Neofilologii. W Lublinie odbędzie się ono następnego dnia o godz. 10 w Centrum Camõesa Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej.

Profesor Cristina Flores wygłosi również wykład w Bibliotece Publicznej na Koszykowej 21 maja o godzinie 18:00. Więcej o drugim wystąpieniu można przeczytać tutaj.

Co osoby dwujęzyczne mówią nam o zmianach językowych: dane dotyczące języka portugalskiego

W niniejszym wystąpieniu badam związek między przekazywaniem języka portugalskiego w kontekście emigracji a zjawiskiem zmiany językowej, które leży u podstaw każdego języka naturalnego. Badania nad dwujęzycznym nabywaniem języka wykazały, że szczególne warunki nabywania języka portugalskiego w diasporze, charakteryzujące się jego używaniem ograniczonym do kontekstu rodzinnego i w kontakcie z innym językiem większościowym, mogą sprzyjać występowaniu innowacji w systemach językowych jego użytkowników (Rinke & Flores, 2014; Flores, 2016). Ostatnie badania, na przykład dotyczące języka hiszpańskiego lub rosyjskiego, wykazały, że innowacje obserwowane w drugim i trzecim pokoleniu emigrantów są analogiczne w diachronicznym rozwoju języka (Polinsky & Scontras, 2020). W badaniu języka portugalskiego znajdujemy również ten paralelizm w odniesieniu do różnych właściwości gramatycznych. Opierając się na danych zebranych od dwujęzycznych populacji (dzieci i dorosłych) języka portugalskiego (oraz niemieckiego lub francuskiego), wykażemy, że pewne diachroniczne trendy obserwowane w języku portugalskim, na przykład rozszerzenie pominięcia przedmiotu bezpośredniego i wzrost zastosowań podmiotów zaimkowych (porównując portugalski europejski z portugalskim brazylijskim), są również obserwowane w wypowiedziach osób dwujęzycznych. Wnioskujemy zatem, że osoby dwujęzyczne mogą być inicjatorami zmian językowych.

Cristina Flores

Profesor Zwyczajny, Universidade w Minho

Cristina Flores

Cristina Flores

Profesor zwyczajny, Wydział Germanistyki i Slawistyki, Szkoła Literatury, Sztuki i Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Minho

Ukończyła studia w zakresie nauczania języka portugalskiego i niemieckiego (UMinho, 1999), studia magisterskie w zakresie studiów luso-niemieckich (UMinho, 2004) oraz studia doktoranckie w zakresie nauk o języku, językoznawstwa niemieckiego, na UMinho w 2008 r., z rozprawą „The Syntactic Competence of Bilingual Portuguese-German Speakers Returning to Portugal. A Study on Linguistic Erosion”, we współpracy z Uniwersytetem w Hamburgu/Niemcy.

Była dyrektorem Centrum Studiów Humanistycznych na UMinho (2019-2022). Od 2018 r. jest dyrektorem studiów magisterskich podwójnego stopnia w zakresie studiów luso-niemieckich. Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Zarządzającego ds. studiów doktoranckich w dziedzinie nauk o języku. Od 2022 r. jest przewodniczącą Portugalskiego Stowarzyszenia Językoznawczego (APL). Od lipca 2023 r. pełni funkcję kierownika Katedry Filologii Germańskiej i Słowiańskiej.

Koordynowała i uczestniczyła w kilku projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) koncentrujących się na badaniu dwujęzyczności i akwizycji języka.