W ramach Programów Stypendialnych w zakresie języka i kultury portugalskiej informujemy, że okres składania wniosków do programów Fernão Mendes Pinto, Investigação, Vieira, Pessoa oraz o uczestnictwo w Kursie Rocznym będzie trwał od 5 do 19 maja 2024 roku (do godz. 17.00 czasu lizbońskiego). Wszystkie informacje można znaleźć na stronie https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/bolsas-estudo/bolsas-camoes/bolsas-lingua-cultura/candidaturas-lingua.

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy Camões I. P. P. pod adresem: https://portalservicos.instituto-camoes.pt/

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na wnioski o stypendia na udział w kursach letnich online, które będą dostępne za pośrednictwem linku https://bit.ly/cursosveraopt2024.