14 maja 2024

Sala 0.43 | Wydział Filologiczny | Rua Pomorska 171/173, 90-236 Łódź 

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego rośnie zainteresowanie kulturą krajów Półwyspu Iberyjskiego, stąd pomysł na uczczenie Światowego Dnia Języka Portugalskiego wydarzeniem tematycznym. Spotkanie będzie miało formę warsztatów połączonych z wykładem. Będzie mowa o języku portugalskim oraz życiu mieszkańców Lizbony i Porto.