Palestras de Abril” były okazją do oficjalnego i uroczystego wręczenie stypendium naukowego dla tegorocznej laureatki, Dorota Jeż, najlepszej studentki studiów licencjackich zakończonych w roku akademickim 2022/23.

Nagrodę wręczył obecny na wydarzeniu wiceprezes Zarządu Banku Millennium, Pan Fernando Bicho. Ufundowane przez Bank Millennium stypendium w wysokości 2.500 EUR jest nagrodą przeznaczoną na wyjazd do Portugalii i udział w kursie pogłębiającym znajomość języka i kultury portugalskiej.

Moje studia licencjackie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich dały mi dogłębną wiedzę na temat języka portugalskiego, a także kultury krajów portugalskojęzycznych. Jestem bardzo wdzięczna moim wykładowcom i kolegom z ISIiI, Instytutu Camõesa i Banku Millenium za docenienie moich wysiłków w ciągu ostatnich trzech lat i za ich zaangażowanie w szerzenie wiedzy o języku i kulturze. Chciałbym również podziękować bankowi Millennium za wspieranie edukacji studentów portugalistyki poprzez oferowanie tak hojnego stypendium. Nie mogę się doczekać wyjazdu do Portugalii i nowych przygód z językiem portugalskim.

Dorota Jeż

Najlepsza studentka studiów portugalistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, rok akademicki 2022/2023

Jako wiceprezes Zarządu Banku Millennium, którego większościowy udziałowiec ma siedzibę w Portugalii, chciałbym podkreślić, że przyznawanie stypendium jest naturalnym sposobem promowania i poszerzania wiedzy między naszymi kulturami. Sponsorowanie inicjatyw edukacyjnych, a w szczególności wspieranie młodych talentów, jest jednym z najlepszych sposobów inwestowania w przyszłość.  Bank podejmuje również inne inicjatywy w tym obszarze, np. projekt poświęcony edukacji finansowej dzieci, realizowany przez Fundację Banku Millennium

Fernando Bicho

Wiceprezes Zarządu, Bank Millennium

To zawsze wielka radość usłyszeć, że kolejny student języka portugalskiego z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał stypendium Banku Millennium, wyróżnienie przyznawane najlepszemu studentowi studiów portugalistycznych na tej uczelni, w ramach wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego, Banku Millennium S.A. i Camões I.P. Jest to stypendium, które niewątpliwie pomaga kultywować doskonałość wśród polskich studentów na kierunkach portugalistycznych tej uczelni i wspierać kształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Dzięki wsparciu Camões I.P. mamy obecnie siedem uniwersytetów w Polsce, które oferują kształcenie w zakresie studiów portugalistycznych i kursów języka portugalskiego, co znacznie wzmacnia więzi między naszymi krajami. W tym miejscu chciałbym pogratulować absolwentce, Dorocie Jeż, i życzyć jej wielu przyszłych projektów związanych z językiem portugalskim.

Chciałbym również podziękować Bankowi Millennium za hojność tego stypendium, które jest bardzo cennym wkładem w kształcenie polskich studentów oraz rozwój języka i kultury portugalskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Luís Cabaço

Ambasador Portugalii w Warszawie

Dzięki trójstronnej współpracy najlepsi studenci kierunku iberystyka: portugalistyka z Wydziału Neofilologii UW mają szansę otrzymania stypendium naukowego, umożliwiającego im wyjazd na uczelnie portugalskie. Cieszymy się ze wspólnie podejmowanych działań oraz wspierania naszych studentów i pracowników w rozwoju naukowym

prof. Alojzy Z. Nowak

Rektor Uniwersytetu Warsawskiego

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym była i jest bardzo ważna dla środowiska akademickiego. Cieszę się, że dzięki współpracy z Instytutem Camõesa i Bankiem Millenium osoby studiujące na Wydziale Neofilologii na kierunku iberystyka: portugalistyka mogą korzystać z programu stypendialnego, który pozwoli im jeszcze lepiej zgłębiać wiedzę na temat języka i kultury Portugalii.

prof. ucz. dr hab. Robert Małecki

Dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Bank Millennium od lat wspiera nauczanie języka portugalskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wspieranie rozwoju polskich studentów oraz rozpowszechnianie języka portugalskiego w Polsce są częścią misji Banku Millennium, która polega na wspieraniu kultury i edukacji.

W ubiegłych latach stypendystkami Banku Millennium, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Camõesa zostały:

  • Joanna Jaszczukowska (2015/16)
  • Paulina Junko (2016/17)
  • Anna Kozłowska (2017/18)
  • Katarzyna Maź  (2018/19)
  • Justyna Żmijewska (2020/2021)