Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2024 r.

Stypendia Gulbenkian są skierowane do nieportugalskich studentów studiów podyplomowych mieszkających za granicą i mają na celu wspieranie badań prowadzonych w Portugalii na tematy związane z kulturą portugalską w dziedzinie nauk humanistycznych. Stypendia wspierają badania prowadzone w Portugalii w dziedzinie literatury, historii i historii sztuki, w celu opublikowania artykułu naukowego, publikacji lub części publikacji, pracy naukowej lub części pracy naukowej.

Wszystkie informacje oraz zapisy są dostępne na stronie Fundacji Gulbenkian