Dnia 10 listopada Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego i Instytut Camõesa podpisały trzyletnią umowę o współpracy w zakresie wprowadzenia nauczania języka i kultury portugalskiej na tej uczelni od bieżącego roku akademickiego. Protokół został podpisany przez Ambasadora Portugalii, Luísa Cabaço, reprezentującego Instytut Camõesa oraz zastępcę dyrektora Wydziału, profesora Artur Gałkowskiego, reprezentującego UŁ.

W ceremonii podpisania protokołu udział wzięły także dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska, prof. UŁ i prodziekan Wydziału Filologicznego uczelni, dr hab. Agnieszka Kłosińska-Nachin, prof. UŁ i kierownik Katedry Filologii Hiszpańskiej uczelni oraz dwie nauczycielki języka portugalskiego, dr Barbara Galant i Monika Orczyk, a także studencki języka portugalskiego.

Tym samym język portugalski zawitał na kolejną polską uczelnię, gdzie od początku tego roku akademickiego jest już językiem wykładowym na studiach magisterskich na kierunku Hispanistyka. Jest to jednak dopiero początek współpracy, która w przyszłości przewiduje utworzenie kursów z zakresu kultury i literatury portugalskiej oraz ich szerszą obecność.

Dzięki tej nowej współpracy sieć Instytutu Camõesa w Polsce obejmuje obecnie osiem instytucji szkolnictwa wyższego w siedmiu miastach: Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie, gdzie portugalski jest językiem maturalnym i językiem wykładowym; oraz w Gdańsku, Wrocławiu, a teraz także w Łodzi, gdzie jest stał się wykładowym.