18 października 2023 r. Wydział Filologiczny UMCS oraz Centrum Języka Portugalskiego/Camões odwiedziła grupa uczniów oraz nauczycieli z L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Szkoła prowadzi prężną współpracę z krajami portugalskojęzycznymi, dlatego też wśród delegacji z Warszawy znalazła się m.in. duża grupa nauczycieli oraz uczniów z Portugalii oraz Brazylii, przebywających w Polsce na wymianie edukacyjnej.

Podczas wizyty w Centrum Języka Portugalskiego/Camões zostało zawarte Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej w zakresie Portugalistyki pomiędzy Wydziałem Filologicznym a wspomnianym L LO. Wydział reprezentowała Dziekan prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, a zarazem Dyrektor jedynego w Polsce Centrum Języka Portugalskiego/Camões, natomiast szkołę – Dyrektor Pan Piotr Cacko. Koordynatorem współpracy ze strony Wydziału będzie dr Agnieszka Kruk (Katedra Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry), a ze szkoły – Pani Grażyna Misiorowska-Rychlewska, nauczycielka j. portugalskiego.

W ramach współpracy uczniowie i nauczyciele z warszawskiego liceum będą mogli m.in. uczestniczyć w wybranych zajęciach, imprezach, konferencjach naukowych, dniach otwartych, spotkaniach (np. z przedstawicielami świata nauki) oraz innych wydarzeniach mających miejsce na Wydziale Filologicznym.