Wczoraj, w dniu 4 października 2023 r., podpisany został protokół współpracy między Instytutem Camõesa a Wydziałem Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach którego utworzona została Katedra Badań Portugalistycznych im. Pauliny Chiziane.

Umowa została podpisana przez Ambasadora Portugalii w Polsce, Luísa Cabaço, który reprezentował Instytut Camõesa, oraz przez Dziekana Wydziału Neofilologii UW, dr hab. Roberta Małeckiego prof. UW, który reprezentował Uniwersytet Warszawki. Nowy ośrodek rozpocznie swoje działania począwszy od stycznia 2024 roku i zostanie on zintegrowany z Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami J. Portugalskiego, którego aktualną przewodniczącą jest dr hab. Renata Díaz-Szmidt.

Katedra im. Pauliny Chiziane będzie bardzo ważnym wsparciem w zakresie wspierania nauczania języka portugalskiego w Polsce oraz w zakresie badań poświęconych kulturom luzofońskim, z wyszczególnieniem kultury krajów afrykańskich języka portugalskiego, podążając za inspiracją od patronki, mozambickiej pisarki, której imię nosi Katedra.

Będzie to trzecia katedra badawcza Instytutu Camõesa w Polsce, tym samym dołączy ona do sieci tworzonej przez powstałą w 2008 r. Katedrę im. Vergílio Ferreiry na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz do powstałej w 2020 r. Katedry im. Lindleya Cintry na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Na całym świecie istnieje już ponad 40 katedr, które współtworzą sieć badawczą Instytutu Camõesa, a także są niezbędne do realizowania strategii promowania języka portugalskiego jako języka świata badawczego.