7 czerwca 2023 | 9:00-15:30

Sala 1.120 | Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55

7 czerwca odbędzie się sympozjum naukowe „Spotkania transatlantyckie – dialog między portugalskimi, brazylijskimi i afrykańskimi literaturami języka portugalskiego”. Inicjatywa organizowana jest przez Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami Języka Portugalskiego oraz Zakład Brazylianistyki Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełny program sympozjum znajduje się poniżej.

Wszystkie referaty będą w języku polskim.

PROGRAM

 9:00 – 9:15  Inauguracja sympozjum
 9:15-10:00  Wykład otwierający dr. hab. Urszul Ługowskiej, Dyrektor ISIiI UW – «”Obrigado.  Muito obrigado pelo Rio e pelo poema do exílio”.  Memórias de judeus polacos do Brasil (esboço baseado em exemplos  selecionados)».
 10:00-10:20  dr Gabriel Borowski (UJ), Literatura portuguesa e brasileira numa perspectiva transnacional
 10:20-10:40  dr Jakub Jankowski (UW), Estudos transatlânticos usando banda desenhada em língua portuguesa
 10:40-11:00  dr hab. Anna Kalewska, Prof. UW, História portuguesa no drama angolano: ‚Revolta na Casa dos Ídolos’ (1980) de Pepetela
 11:00-11:20  debata
 11:20- 11:50  przerwa na kawę
 11:50-12:10  dr Anna Wolny (UJ), Irmandade atlântica – a influência do modernismo brasileiro na obra de poetas cabo-verdianos
 12:10-12:30  dr hab. Renata Diaz-Szmidt (UW), A influência da literatura brasileira nas literaturas africanas de língua portuguesa – o caso de Angola
e Moçambique
 12:30-12:50  mgr Paulina Junko (UW), Ligações literárias transatlânticas entre Brasil e Angola no século XXI
 12:50-13:10  mgr Magdalena Walczuk (UW), Literatura afrobrasileira em diálogo intertextual com o cânone literário brasileiro e português
 13:10-13:30  debata
 13:30-14:00  przerwa na kawę
 14:00-14:20  dr hab. Jerzy Mazurek, Prof. UW, O Brasil e as colónias portuguesas em África no discurso colonial polaco na Segunda República
(1918-1939)
 14:20-14:40  dr Anna Działak-Szubińska (UW), ‚As montanhas são feitas de canela, pimenta, cravinho e noz-moscada’. – O império português nos  escritos de  António de Sousa de Macedo
 14:40-15.00  mgr Piotr Wąsowicz-Kiryło (UW), Motivos homossexuais na poesia do período das ditaduras do século XX no Brasil e em Portugal
 15:00-15:20  debata
 15:30  zakończenie sympozjum