11 maja 2023 | 12:15

Sala 1.110 1.013 – Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55

Professor Maria João Marçalo z Uniwersytetu w Évorze i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Lingwistyki Portugalskiej (AILP) wygłosi wykład «Mais vale um pássaro na mão…: Questões de fraseologia do português», 11 maja o godz. 12.15 w sali 1.013 na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wstęp wolny.

Koordynacja: Samuel Figueira-Cardoso i Michał Belina

Organizacja: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Wsparcie: Grupa badawca IANDÉ – Research Group on Brazilian Languages and Cultures.

Prof.ª Doutora Maria João Marçalo

Prof.ª Doutora Maria João Marçalo

Wykładowca Uniwersytetu w Évorze i przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Lingwistyki Portugalskiej

Jest adiunktem z habilitacją lingwistyki portugalskiej na Wydziale Lingwistyki i Literatury, a w latach 2013-2020 była dyrektorem programu doktoranckiego w dziedzinie lingwistyki na Uniwersytecie w Évorze. Jest przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia Lingwistyki Portugalskiej (AILP). Uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie lingwistyki stosowanej – Second Language Acquisition na Carnegie Mellon University, USA. Jest pracownikiem naukowym w Centro de Estudos em Letras CEL-UÉ oraz w LinCo/USP Research Group. Jest autorką książek Introduction to Functional Linguistics, Gramática Prática da Língua Portuguesa i Fundamentos para uma Gramática de Funções Aplicada ao Português oraz licznych artykułów w publikacjach portugalskich i zagranicznych. PLE (nauczania języka portugalskiego jako języka obcego) jest jednym z uprzywilejowanych obszarów badań, które zostały ostatnio rozwinięte.