Stypendia | między 3 a 28 de czerwca 2023 r.

BabeliUM – Centrum Językowe Uniwersytetu Minho (Braga-Portugalia) oferuje 2 stypendia na udział w Letnim Kursie Języka Portugalskiego jako Języka Obcego dla studentów zapisanych do centrów językowych będących członkami CERCLES, do uczelni partnerskich BabeliUM i/lub uczelni sieci Arqus. Stypendia (1 dla początkujących i 1 dla zaawansowanych), o wartości 480 euro każde, przeznaczone są na udział w kursie, który odbędzie się w dniach 3-28 lipca, wynoszącego w sumie 72 godziny dydaktyczne.

Więcej informacji: portbabelium@elach.uminho.pt

Proces zgłoszeniowy:

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów na adres portbabelium@elach.uminho.pt

  • List motywacyjny (1 strona)
  • CV (preferowany format: Euro-CV)
  • Zaświadczenie zapisania się do Centrum Językowego będącego członkiem CERCLES, do różnych uniwersytetów partnerskich BabeliUM i/lub do uniwersytetów sieci Arqus..

(Dokumenty można składać w następujących językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim lub hiszpańskim).

Terminy:

  • Przyjmowanie zgłoszeń: do 28 maja 2023 r.
  • Powiadomienie o wynikach: 5 czerwca 2023 r.