Konkurs tłumaczeniowy
4 de listopada – 4 de grudnia

 Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych oraz wszystkich, którzy wykazują zainteresowanie nauką języka portugalskiego i zagadnieniami przekładu, z wyjątkiem osób zajmujących się zawodowo tłumaczeniami. Głównym celem tegorocznej edycji konkursu jest upamiętnienie
100. rocznicy urodzin portugalskiej pisarki Agustiny Bessy-Luís.

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w konkursie
powinny wypełnić i przesłać formularz generowany w formie elektronicznej poprzez stronę:

 https://www.umcs.pl/pl/enqForm,x-edycja-konkursu-tlumaczeniowego-z-jezyka-portugalskiego-formularz-zgloszeniowy,1211.html

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Boa sorte!