„Palestras Saramaguianas” były okazją do oficjalnego i uroczystego wręczenie stypendium naukowego dla tegorocznej laureatki, Justyny Żmijewskiej, najlepszej studentki studiów licencjackich zakończonych w roku akademickim 2021/22.

Nagrodę wręczył obecny na wydarzeniu Prezes Zarządu Banku Millennium, João Brás Jorge. Ufundowane przez Bank Millennium stypendium w wysokości 1500 EUR jest nagrodą przeznaczoną na wyjazd do Portugalii i udział w kursie pogłębiającym znajomość języka i kultury portugalskiej.
Mogliśmy także usłyszeć słowa podziękowania skierowane przez stypendystkę.

Bank Millennium od lat wspiera nauczanie języka portugalskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wspieranie rozwoju polskich studentów oraz rozpowszechnianie języka portugalskiego w Polsce są częścią misji Banku Millennium, która polega na wspieraniu kultury i edukacji.

W ubiegłych latach stypendystkami Banku Millennium, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Camõesa zostały:

  • Joanna Jaszczukowska (2015/16)
  • Paulina Junko (2016/17)
  • Anna Kozłowska (2017/18)
  • Katarzyna Maź  (2018/19)