W miniony czwartek, to znaczy 6 października, odbyły się «Palestras Saramaguianas», czyli wykłady mające na celu przypomnienie i uczczenie życia i twórczości José Saramago w setną rocznicę urodzin pisarza. Wydarzenie było zorganizowane przez Zakład Interdyscyplinarnych Studiów nad Krajami Języka Portugalskiego Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Instytutu Camõesa.

Wydarzenie było uświetnione obecnością piątki specjalistów z dziedziny literatury portugalskiej: prof. dr hab. Anny Kalewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jerzego Brzozowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz trzech gości z Portugalii, profesor Carlos Reis, profesor Ana Paula Arnaut z Uniwersytetu w Coimbrze oraz profesor José Cândido Martins z Katolickiego Uniwersytetu Portugalii.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami J. Portugalskiego, dr. hab Renata Díaz-Szmidt, a także obecni na uroczystym otwarciu ambasadorowie Portugalii, Luís Cabaço, oraz Brazylii, Haroldo De Macedo Ribeiro. Podczas wydarzenia można było także zapoznać się z wystawą poświęconą życiu i twórczości Jose Saramago, przygotowaną przez Fundację Jose Saramago.

Zapisana transmisja z konferencji znajduje się na oficjalnym kanale youtube Instytutu Camoesa w Warszawie. 

Zobacz transmisję

W ramach inicjatywy odbyły się również warsztaty tłumaczeniowe prowadzone przez prof. dr hab. Wojciecha Charchalisa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednego z czołowych tłumaczy twórczości Saramago, który przełożył na język polski dziewięć książek: „Rok śmierci Ricardo Reisa”, „Historia oblężenia Lizbony”, „Kamienna tratwa”, „Podwojenie”, „Miasto białych kart”, „O malarstwie i kaligrafii”, „Podróż słonia”, „Kain” i „Rozterki śmierci”.

Oprócz tego, miejsce miała polska wersja wystawy „Voltar aos Passos que Foram Dados”, którą można było oglądać podczas wydarzenia pod tytułem „Powrót do Ścieżek Przemierzonych”. Tłumaczenie wystawy przygotowanej przez Fundację José Saramago zawdzięczamy trzem studentkom Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami J. Portugalskiego UW: Anice Danielczuk, Mai Olszewskiej oraz Justynie Żmijewskiej. Nad organizacją polskiej wystawy czuwał Julian Konopelski z Zakładu Brazylianistyki UW.

palestras saramaguianas
saramago wystawa
warsztaty charchalis