Informujemy, że do 12 października 2022 (włącznie) trwa okres zgłaszania kandydatur na specjalistyczne kursy prowadzone na platformie edukacyjnej Instytutu Camõesa (1. semestr 2022/2023).

Cursos Gerais de Português

Te kursy języka portugalskiego jako obcego pozwalają rozwinąć trzy kompetencje językowe: czytanie, słuchanie i gramatyka. Oczekuje się, że uczestniczy poświęcają cztery godziny tygodniowo nauce: pracy autonomicznej, polegającej na czytaniu i słuchaniu modułów, z których składa się kurs, oraz wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń, w tym gramatycznych.

Podstawowe kursy języka portugalskiego jako języka obcego pozwalają rozwinąć cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu autentycznego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna. Poza materiałami dostępnymi przy realizacji kursu, przewidzianych jest sześć 30-minutowych rozmów z opiekunem kursu bądź w małych grupach do 3 uczniów poprzez skype, a także 6 wypracowań. Kurs trwa 12 tygodni.

Kursy języka portugalskiego jako języka obcego Premium pozwalają rozwinąć cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu autentycznego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna. Poza materiałami dostępnymi przy realizacji kursu, przewidzianych jest 12 30-minutowych rozmów z opiekunem kursu bądź w małych grupach do 3 uczniów poprzez skype, a także 12 wypracowań. Kurs trwa 12 tygodni i skierowany jest do osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę przy spersonalizowanym trybie nauki.

Więcej informacji i zgłoszenia kandydatur na stronie Instytutu Camõesa.