Kolejna absolwentka portugalistycznych studiów licencjackich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim została nagrodzona stypendium naukowym Banku Millennium i Instytutu Camõesa. Tegoroczną laureatką zostaje Justyna Żmijewska, najlepsza studentka studiów licencjackich rozpoczętych w roku akademickim 2019/20, a zakończonych w roku 2021/22.Ufundowane przez Bank Millennium stypendium w wysokości 1500 EUR rocznie jest nagrodą dla najlepszego studenta/najlepszej studentki studiów pierwszego stopnia na kierunku Portugalistyka na Uniwersytecie Warszawskim. To stypendium umożliwia wyjazd do Portugalii i odbycie kursu pogłębiającego znajomość języka i kultury portugalskiej.

Justyna Żmijewska pierwszy etap edukacji wyższej zakończyła obroną pracy licencjackiej pt. „«Legenda głosi, że dawno, dawno temu…»: nadprzyrodzoność w legendach z wyspy São Miguel”, napisanej pod kierownictwem dr Anny Działak-Szubińskiej. Studentka, poza uzyskaniem najwyższych rezultatów w nauce, była również zaangażowana w działalność studenckiego czasopisma Ponto ¿? Signo, a także uczestniczyła aktywnie w teatrze portugalskim Pisca-Pisca, w ramach którego tłumaczyła sztuki z cyklu Vidas por um fio (2021) oraz wystąpiła w jednej z głównych ról w Conversas de mulheres (2022). Stypendystka planuje kontynuację swojej ścieżki naukowej na studiach magisterskich w tej samej instytucji.

Stypendium ufundowane przez Bank Millennium w wysokości 1500 euro, pozwoli absolwentce wyjechać do Portugalii, aby tam pogłębiać swoją wiedzę z zakresu języka i kultury portugalskiej. Jak sama przyznaje, na początku była w szoku, lecz teraz ze spokojem i radością mówi o nagrodzie:

Justyna Żmijewska
Język portugalski i kultura Portugalii stały się dla mnie kolejnym sposobem odnajdywania i wyrażania siebie. Jestem niesamowicie wdzięczna Instytutowi Camõesa oraz Bankowi Millenium za przyznane mi stypendium. Będzie ono dla mnie wspaniałą szansą powrotu do kraju, który stał się moim drugim domem i bezpieczną przystanią. Pozwoli mi nie tylko na cieszenie się tą kulturą z bliska, ale także na dalszą pracę i zgłębianie tajników tego wspaniałego języka.
Justyna Żmijewska

Stypendystka Banku Millenium

JE Ambasador Republiki Portugalskiej w Polsce, Luís Cabaço, z radością wypowiedział się o tym osiągnięciu:

To wielka radość wiedzieć, że kolejna studentka języka portugalskiego na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała stypendium Banku Millennium, wyróżnienie przypisywane najlepszemu studentowi/najlepszej studentce studiów licencjackich tego Uniwersytetu, w ramach wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego, Banku Millennium S.A. i Instytutu Camõesa. Stypendium to kontynuuje kultywowanie doskonałości wśród polskich studentów Portugalistyki na Uniwersytecie Warszawskim i przyczynia się do kształcenia specjalistów w tej dziedzinie.

Odkąd jestem w Polsce obserwuję wysoką jakość nauczania języka i kultury portugalskiej na uczelniach, z którymi współpracuje Ambasada Portugalii i Instytut Camõesa. Obecnie jest w sumie siedem polskich uczelni, które co roku produkują wysokiej jakości naukę w języku portugalskim. Nagrodzonej uczennicy Justynie Żmijewskiej serdecznie gratuluję i życzę świetlanej przyszłości związanej z językiem portugalskim.

Chciałbym również podziękować Bankowi Millennium za hojność przy przyznawaniu tego stypendium, które stanowi bardzo cenny wkład w kształcenie polskich studentów oraz w rozwój języka i kultury portugalskiej w Katedrze Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Luís Cabaço

JE Ambasador Republiki Portugalskiej w Polsce

Program stypendiów naukowych powstał z inicjatywy Instytutu Camõesa, aby wzmocnić zainteresowanie polskiego środowiska akademickiego nauką języka i kultury portugalskiej. W realizację projektu włączono uniwersytety oraz firmy z portugalskim kapitałem działające w Polsce. Jedną z takich firm jest Bank Millennium, który od 2013 roku wspiera studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, przyznając coroczne stypendia dla najlepszego studenta/studentki studiów portugalistycznych.

W poprzednich latach stypendium Banku Millennium, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Camõesa zostało przyznane:

  • Joannie Jaszczukowskiej (2015/16)
  • Paulinie Junko (2016/17)
  • Annie Kozłowskiej (2017/18).
  • Katarzynie Maź  (2018/19)