29 czerwca 2022 r. Akademia Leona Koźmińskiego i Instytut Camõesa odnowiły umowę o współpracy w zakresie nauczania języka i kultury portugalskiej.

Akademia Leona Koźmińskiego, jedna z najlepszych polskich uczelni, przedłużyła współpracę o kolejne dwa lata akademickie.

Akademia Leona Koźmińskiego oferuje kursy języka portugalskiego już od 2015 roku, kiedy wdrożony został projekt pilotażowy, który wykazał zainteresowanie studentów instytucji „językiem Camõesa” i który doprowadził w 2016 roku do podpisania pierwszego protokołu o współpracy. Obecnie język portugalski jest jednym z programowych języków obcych na studiach licencjackich w tej instytucji, obok polskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego i mandaryńskiego. Języka portugalskiego można uczyć się także na kursach pozaszkolnych, za które odpowiada Akademia.

Warto przypomnieć, że Akademia Koźmińskiego współpracuje z kilkunastoma portugalskimi uczelniami, m.in. z ISCTE, Uniwersytetem w Lizbonie, Nowym Uniwersytetem w Lizbonie, Uniwersytetem w Aveiro, Uniwersytetem w Porto.

Na zdjęciu:
(od lewej: Ambasador Republiki Portugalskiej w Polsce, JE Luís Cabaço, oraz Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek)