Stypendia Instytutu Camõesa 2022

Stypendia Instytutu Camõesa 2022

Informujemy, że – w ramach Programu Stypendiów Naukowych Instytutu Camõesa – trwa faza przyjmowania zgłoszeń do programów stypendialnych: Roczne Kursy Języka i Kultury Portugalskiej, a także programy Pessoa, Vieira i Fernão Mendes Pinto. Nabór kandydatur trwa od 5 do 19 maja 2022 (do 17:00 czasu lizbońskiego).

Na kursy letnie można się zgłaszać do 22 maja 2022 r.

Kandydatury, w skład których wchodzi wypełniony formularz i wymagane dokumenty przewidziane w Regulaminie Stypendiów Instytutu Camõesa, winny być wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Instytutu Camõesa pod adresem: https://portalservicos.instituto-camoes.pt. Kandydatury wysłane inną drogą, jak i te dostarczone po terminie, nie będą akceptowane.

Więcej informacji (strona po portugalsku)

[artykuł zaktualizowany 19 maja 2022 r., z poprawką dotyczącą terminu składania wniosków na kursy letnie].