Pragniemy przekazać zaproszenie na Letnie Kursy Portugalskiego organizowane przez BabeliUM – Centrum Językowe Uniwersytetu w Minho.

32. Kurs Letni Języka Portugalskiego jako Języka Obcego, który odbędzie się w dniach od 27 czerwca do 22 lipca 2022 r., w formie stacjonarnej, oferuje zajęcia od poziomu A1 do poziomu B2: Kurs Letni Języka Portugalskiego jako Języka Obcego, 4-tygodniowy kurs intensywny z zajęciami od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. Poza lekcjami języka kurs oferuje również zajęcia kulturalne (wizyty studyjne, spotkania towarzyskie). W trakcie kursu można ubiegać się o zakwaterowanie w rezydencji uniwersyteckiej.

Wewnętrzna opłata rekrutacyjna: 380
Zewnętrzna opłata rekrutacyjna: 480 EUR

Letni Kurs Online Języka i Kultury Portugalskiej (poziom B2), kurs organizowany w porozumieniu z konsorcjum uniwersytetów portugalskich, koordynowany przez Instytut Camõesa, który odbędzie się w dniach 27 czerwca – 22 lipca 2022 r. Kurs w pełni e-learningowy, w którym mogą uczestniczyć studenci zainteresowani doskonaleniem znajomości języka portugalskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2), w dowolnym miejscu na świecie: Portugalski jako język obcy, Kurs letni, 4-tygodniowy kurs intensywny:

Grupa 1 – poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – od 9.00 do 11.00 (czasu lizbońskiego)
Grupa 2 – poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – od 14.00 do 16.00 (czasu lizbońskiego)

Uwaga: środa jest zarezerwowana na kulturalne zajęcia dodatkowe, których oferta i harmonogramy zostaną ogłoszone pierwszego dnia kursu.

Opłata rejestracyjna: 380 euro

Rejestracja na 32. Letni Kurs Języka Portugalskiego jako Obcego jest już otwarta na stronie http://servicos.babelium.ilch.uminho.pt/ .

Rejestracja na letni kurs języka i kultury portugalskiej online (poziom B2) będzie dostępna na tej samej stronie po 5 maja.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://babelium.elach.uminho.pt/cursos/portugues-lingua-estrangeira/.

 

BabeliUM oferuje również dwa stypendia na udział w tym kursie oraz specjalne ceny dla grup z tej samej uczelni. Stypendium przeznaczone jest dla studentów, którzy uczęszczają do centrów językowych będących członkami CERCLES i/lub na uczelnie partnerskie BabeliUM. Stypendia (1 dla początkujących i 1 dla zaawansowanych), o wartości 480 euro każde, są przyznawane na czas trwania kursu, który odbędzie się między 27 czerwca a 22 lipca, w sumie 72 godziny dydaktyczne.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: dirbabelium@elach.uminho.pt

Procedura:

Kandydaci powinni przesłać następujące dokumenty na adres

dirbabelium@elach.uminho.pt

  • List motywacyjny (1 strona)
  • CV (najlepiej Euro-CV)
  • Dowód zapisania się do Centrum Językowego należącego do CERCLES i/lub do różnych uniwersytetów partnerskich BabeliUM.
  • (Dokumenty można przesyłać w następujących językach: niemiecki, hiszpański, francuski, angielski, włoski lub portugalski).

Daty:

Przyjmowanie zgłoszeń: do 29 maja 2022 r.
Powiadomienie o wynikach: 6 czerwca 2022 r.