Pośród ostatnich premier na szczególną uwagę zasługuje jedna z książek

Jest to nowa publikacja prof. dr hab. Barbary Hlibowickiej-Węglarz, dyrektor jedynego w Polsce Centrum Camõesa i kierownik katedry naukowej im. Lindleya Cintry na UMCS w Lublinie.

Książka „Złota Epoka” Portugalii i języka portugalskiego to świeże spojrzenie na historię Portugalii, a zwłaszcza na czas wielkich zamorskich wypraw i ich licznych konsekwencji.

Z recenzji prof. dra hab. Władysława Miodunki dowiadujemy się, że mimo, iż porusza tak odległe tematy, można w niej znaleźć powiązania z wieloma współczesnymi zagadnieniami, takimi jak komunikacja międzykulturowa, wielokulturowość, wielojęzyczność czy proces globalizacji. Prof. Hlibowicka-Węglarz dowodzi, że wszystkie te zjawiska i procesy miały swój początek w „złotym wieku” Portugalii.

Gorąco polecamy!

Zajrzyj tu: https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5390/zlota-epoka–portugalii-i-jezyka-portugalskiego