Mozambijska pisarka Paulina Chiziane została laureatką Nagrody Camõesa 2021, w wyniku jednogłośnego werdyktu, ogłoszonego 20 października 2021 roku.

Według noty informacyjnej wydanej przez Ministerstwo Kultury, jury jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu nagrody mozambickiej pisarce Paulinie Chiziane, podkreślając jej rozległą twórczość i odbiór wśród krytyki, a także akademickie i instytucjonalne uznanie dla jej twórczości. Jury wspomniało również o wadze, jaką poświęca w swoich książkach problemom mozambickich i afrykańskich kobiet. Jury podkreśliło jej ostatnie działania w zakresie docierania do młodych ludzi, zwłaszcza dzięki łączenia literatury z innymi dziedzinami sztuki.

Paulina Chiziane była pierwszą kobietą, która wydała książkę w Mozambiku, w 1990 r. „Ballada o miłości do wiatru”.

W Polsce dr hab. Renata Díaz-Szmidt, specjalistka od literatury afrykańskiej w języku portugalskim, kierownik Sekcji Studiów Interdyscyplinarnych nad Krajami Portugalskojęzycznymi w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowała kilka artykułów na temat autorki i jej twórczości. 

Paulina Chiziane

Paulina Chiziane

Laureatka Nagrody Camõesa 2021

Przede wszystkim piszę, żeby istnieć, piszę dla siebie. Istnieję w świecie i moje istnienie powtarza się w innych ludziach.

Paulina Chiziane dla Kuphaluxa