Instytut Camõesa informuje, że do dnia 4 października 2021r. trwa faza przyjmowania zgłoszeń w ramach programu stypendialnego Fernão Mendes Pinto.

Kandydatury, w skład których wchodzi wypełniony formularz i wymagane dokumenty przewidziane w Regulaminie Stypendiów Instytutu Camõesa, winny być wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Instytutu Camõesa. Kandydatury wysłane inną drogą, jak i te dostarczone po terminie, nie będą akceptowane.