Do 16 lipca 2021 roku trwa nabór wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców zapraszają Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia). Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Portugalii.

Zaproszenie do składania wniosków i pozostałe dokumenty tutaj.