Wdniu 24 marca w godzinach 9:00-17:00 na platformie ZOOM odbędzie się druga portugalska sesja naukowa organizowana przez Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami Języka Portugalskiego ISIiI UW. Pierwsza sesja poświęcona była lingwistyce, tym razem będzie mowa o literaturze portugalskojęzycznej. Sesja ma na celu przybliżenie wybranych zagadnień badawczych polskich literaturoznawców ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. Referaty w większości zostaną wygłoszone w języku polskim. Wstęp wolny.
 
 
 

Meeting ID: 893 9207 9671
Passcode: 119353