W październiku br. w Polsce ukazał się dwujęzyczny zbiór poezji polsko-portugalskiej Azulejo chabrem ubrane [Azulejo vestido com centaureas]. Zawiera on w sumie 68 wierszy autorstwa 34 poetów współczesnych (17 z Portugalii oraz 17 z Polski). Zbiór ukazał się nakładem wydawnictwa Fundacji Duży Format. Za redakcję oraz wybór wierszy odpowiada Katarina Lavmel, za tłumaczenie wierszy z języka polskiego na portugalski Gabriel Borowski, a z portugalskiego na polski – Anna Skwarek. Tak o książce mówi prof. dr hab. Daniel Kalinowski z Katedry Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku:

Zamysł wydania antologii wierszy polsko-portugalskich można traktować jako realizację idei wspólnoty myśli i wrażliwości. Zebranie reprezentatywnej grupy 17 poetów polskich oraz 17 portugalskich przynosi ze sobą bardzo ciekawe i zaskakujące efekty artystyczne. Z jednej strony pojawia się styl myślenia autorów z Europy Środkowej, mających swoistą nieufność do słowa, wyrażających dystans do świata zewnętrznego i ukazujących czasami opresyjne doświadczenia społeczne, natomiast z drugiej strony, od autorów z krańców Europy Zachodniej, wyłania się twórczość nasiąknięta motywami egzystencjalnymi oraz obrazami człowieka zanurzonego w potędze natury.

Książka została opublikowana w ramach stypendium kulturalnego Starosty Słupskiego, pod patronatem honorowym i mecenatem Ambasady RP w Lizbonie, Senatora RP Kazimierza Kleiny, Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego, Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego.