28 września br. przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na mocy porozumienia o współpracy, została powołana nowa katedra badawcza, nosząca imię portugalskiego lingwisty, Lindleya Cintry. Głównym celem powołania katedry jest wspieranie badań prowadzonych w obszarze lingwistyki języka portugalskiego. Dyrektorem katedry została prof. dr. hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, wieloletnia dyrektor Centrum Języka Portugalskiego, działającego przy UMCS w Lublinie.

 

 

Jestem bardzo szczęśliwy, że Katedra Badawcza Lindleya Cintry powstała właśnie tutaj, przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie od 2005 roku prężnie działa jedyne Centrum Języka Portugalskiego w Polsce. Powołanie katedry wydaje się więc logiczną kontynuacją działań mających na celu promocję języka portugalskiego, co jest głównym celem Instytutu Camõesa, i pochodzi z obopólnej chęci prowadzenia bardziej pogłębionych i zaawansowanych badań w zakresie lingwistyki języka portugalskiego, dokładnie tak, jak robił to Lindley Cintra, którego imię przyjmie katedra. Życzę wielkich osiągnięć naukowych całemu zespołowi tej nowej katedry badawczej.

Luís Cabaço

Ambasador Portugalii w Polsce

Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni przez portugalski rząd za pośrednictwem Instytutu Camõesa. Powołanie tej katedry będzie niezwykle cennym wsparciem dla działalności naukowej Katedry Portugalistyki w zakresie lingwistyki języka portugalskiego. Niewątpliwie, pozwoli nam także zachęcić większą liczbę studentów do rozpoczęcia badań w tym obszarze.

Prof. dr. hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

Dyrektor Centrum Języka Portugalskiego w Lublinie, profesor nadzwyczajna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Luís Filipe Lindley Cintra, od którego pochodzi nazwa katedry, był jednym z najważniejszych portugalskich lingwistów. Cała jego działalność naukowa rozwijała się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Lizbońskiego, gdzie ukończył filologię romańską i zrobił z niej doktorat. Prowadził tam także całą działalność dydaktyczną: od asystenta (1950-1960) do profesora nadzwyczajnego (1960-1962) i profesora zwyczajnego (od 1962 do śmierci). Był twórcą Katedry Lingwistyki Ogólnej i Romańskiej na FLUL i reformatorem Centrum Studiów Filologicznych. Jako badacz mało uwagi poświęcał teorii, wolał skupić się na analizie danych. Należał do zespołów lingwistycznych zbierających materiały do ​Atlasu Językowego Półwyspu Iberyjskiego [Atlas Linguístico da Península Ibérica]. W tym celu Cintra podróżował po prowincjach Portugalii, co otworzyło przed nim nowe ścieżki poszukiwań, takie jak dialektologia i etnografia. Wśród jego zainteresowań można wskazać dwie główne dziedziny: pochodzenie języka portugalskiego i miejsce języka portugalskiego.