Kolejna absolwentka portugalistycznych studiów licencjackich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim została nagrodzona stypendium naukowym Banku Millennium i Instytutu Camõesa. Tym razem laureatką jest Katarzyna Maź, najlepsza studentka studiów licencjackich rozpoczętych w roku akademickim 2016/17, a zakończonych w roku 2018/19. Obecnie stypendystka kontynuuje swoją ścieżkę naukową na studiach magisterskich.

Katarzyna Maź pierwszy etap edukacji zakończyła obroną pracy licencjackiej pt. „Dystopijne przedstawienie nierówności społecznych we współczesnej Brazylii. Analiza pierwszego sezonu serialu 3% (2016)”, napisanej pod kierownictwem dra Gabriela Borowskiego. Studentka, poza uzyskaniem najwyższej średniej, była również zaangażowana w działalność teatru portugalskiego Pisca-Pisca, gdzie zagrała w trzech sztukach: Conversas de mulheres (2017), A Casa na Fronteira (2018) i Além as estrelas são a nossa casa (2019).

Stypendium ufundowane przez Bank Millennium w wysokości 1500 euro, pozwoli absolwentce wyjechać do Portugalii, aby tam pogłębiać swoją wiedzę z zakresu języka i kultury portugalskiej. Jak sama przyznaje, udział w kursie językowym w Portugalii to ogromna szansa dla jej rozwoju:

Język portugalski stał się dla mnie oknem na świat Luzofonii. Jest to instrument, który wydaje piękne dźwięki, lecz wymaga od grającego stałej pracy i zaangażowania. Dlatego ogromnie się cieszę, że mój trud został nagrodzony przez Bank Millennium, który postawił przyznać mi stypendium, umożliwiające wyjazd do Portugalii, udział w kursie językowym i poznanie z bliska jej fascynującej kultury. To wsparcie finansowe pozwoli mi poszerzyć znajomość języka portugalskiego i zgłębić myśl humanistyczną tego kraju z większym zaangażowaniem. (Katarzyna Maź)

Program stypendiów naukowych powstał z inicjatywy Instytutu Camõesa, aby wzmocnić zainteresowanie polskiego środowiska akademickiego nauką języka i kultury portugalskiej. W realizację projektu włączono uniwersytety oraz firmy z portugalskim kapitałem działające w Polsce. Jedną z takich firm jest Bank Millennium, który od 2013 roku wspiera studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, przyznając coroczne stypendia dla najlepszego studenta/studentki studiów portugalistycznych.

W poprzednich latach stypendium Banku Millennium, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Camõesa zostało przyznane:

  • Joannie Jaszczukowskiej (2015/16)
  • Paulinie Junko (2016/17)
  • Annie Kozłowskiej (2017/18).