Dobiegły końca prace nad e-bookiem „Wspólny mianownik – uniwersalizm i progresywna polityka kulturalna” zawierającym esej „Kant w Katarze” [Kant in Qatar] autorstwa portugalskiej pisarki i myślicielki, Any Teixeiry Pinto. Książka ta jest owocem sympozjum, które odbyło się w maju 2019 w Warszawie w ramach Biennale Warszawa. Publikacja, tak jak i konferencja, są wynikiem współpracy między EUNIC Warszawa oraz Biennale Warszawa.

Podczas sympozjum uczestnicy i uczestniczki z różnych krajów pochylili się nad pojęciem uniwersalizmu, na trzech oddzielnych, ale związanych ze sobą poziomach. Po pierwsze, przyjrzeli się samej możliwości zaistnienia nowego uniwersalizmu. Co musiałoby się wydarzyć, aby taki projekt pojawił się i jaki Europa miałaby mieć udział w jego powstaniu? Jak musiałby zostać skonstruowany, jakiego rodzaju idee, wartości, normy, cele i praktyki mogłyby posłużyć jako czynniki budujące uniwersalny projekt, który przezwyciężyć mógłby dziedzictwo opresyjnego zachodniego uniwersalizmu i kolonializmu? Po drugie, uczestnicy podjęli próbę określenia, jaką rolę w ustanawianiu nowego uniwersalizmu może mieć kultura. I wreszcie, zastanowili się, jaki udział w tym przedsięwzięciu mogłyby odegrać publiczne instytucje kultury i progresywna polityka kulturalna.

Na razie książka jest dostępna jedynie w języku angielskim. Niebawem powinna pojawić się również polska wersja publikacji.

Ana Teixeira Pinto

Ana Teixeira Pinto

Portugalska pisarka i teoretyczka kultury. Mieszka w Berlinie i wykłada na miejscowym Universität der Künste, a ponadto jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Leuphana w Lüneburgu. Prace jej autorstwa ukazały się w takich publikacjach jak e-flux journal, Springerin, Camera Austria, art-agenda, Mousse, i wielu innych Jest redaktorką The Reluctant Narrator (Sternberg Press, 2014), a niedawno współpracowała przy Alleys of Your Mind: Augmented Intelligence and its Traumas (red. Matteo Pasquinelli, 2015), Nervöse Systeme (red. Anselm Franke, Stephanie Hankey i Marek Tuszynski, 2016) oraz Animals (red. Filipa Ramos, MIT Press, 2016).