Nabór do programów stypendialnych
Instytutu Camõesa

Nabór do programów stypendialnych </br>Instytutu Camõesa

Informujemy, że – w ramach Programu Stypendiów Naukowych – trwa faza przyjmowania zgłoszeń do programów stypendialnych: Roczne Kursy Języka i Kultury Portugalskiej, Program Badawczy oraz Pessoa. Nabór kandydatur trwa od 8 do 30 kwietnia 2020 (do 17:00 czasu lizbońskiego).

Kandydatury, w skład których wchodzi wypełniony formularz i wymagane dokumenty przewidziane w Regulaminie Stypendiów Instytutu Camõesa, winny być wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Instytutu Camõesa. Kandydatury wysłane inną drogą, jak i te dostarczone po terminie, nie będą akceptowane.