Do 5 marca 2020 trwają zapisy na kursy odbywające się na platformie edukacyjnej Instytutu Camõesa.

Kursy języka portugalskiego dla obcokrajowców

Kursy języka portugalskiego jako obcego Autoaprendizagem pozwalają rozwinąć 3 kompetencje językowe (czytanie, słuchanie, gramatyka). Oczekuje się, że uczestniczy poświęcają cztery godziny tygodniowo nauce: pracy autonomicznej, polegającej na czytaniu i słuchaniu modułów, z których składa się kurs; wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń, w tym gramatycznym.

Kursy języka portugalskiego jako języka obcego Básico pozwalają rozwinąć 4 kompetencje językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu autentycznego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna). Poza materiałami dostępnymi przy realizacji kursu, przewidzianych jest sześć 30-minutowych rozmów z opiekunem kursu bądź w małych grupach do 3 uczniów poprzez skype, a także 6 wypracowań. Kurs trwa 12 tygodni.

Kursy języka portugalskiego jako języka obcego Premium pozwalają rozwinąć 4 kompetencje językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu autentycznego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna). Poza materiałami dostępnymi przy realizacji kursu, przewidzianych jest 12 30-minutowych rozmów z opiekunem kursu bądź w małych grupach do 3 uczniów poprzez skype, a także 12 wypracowań. Kurs trwa 12 tygodni i skierowany jest do osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę przy spersonalizowanym trybie nauki.

Więcej informacji na stronie Instytutu Camõesa.