Przy wsparciu Instytutu Camõesa, ukazała się niedawno publikacja pracy doktorskiej autorstwa polskiej badaczki Kamili Krakowskiej Rodrigues, pt. Na Demanda da Ideia de Nação: As viagens pós-coloniais em Mário
de Andrade e Mia Couto
.

W 2015 roku dysertacja została wyróżniona Nagrodą Fernão Mendes Pinto, przyznawaną przez Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP). Praca powstała w ramach programu studiów doktorskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Coimbrze, ze specjalizacją w Literaturze Brazylijskiej, pod okiem profesor Marii Aparecidy Ribeiro i profesor Any Mafaldy Leite.

Praca skupia się na Brazylii i Mozambiku oraz na doświadczeniach kolonialnych tych krajów. Centralnym zagadnieniem tekstu jest pytanie o to, w jaki sposób społeczności zamieszkujące te obszary mierzyły i nadal mierzą się z wyzwaniem stworzenia narodu, mając u podstawy grupy różnorodne pod względem etnicznym i kulturowym. W tym kontekście autorka wskazuje na motyw podróży jako na trop literacki, który na polu fikcji umożliwia eksplorację procesów konstruowania i negocjowania koncepcji narodu. W tym celu badaczka przeprowadza analizę porównawczą powieści brazylijskiego pisarza Mário de Andrade (Macunaíma i O Turista Aprendiz) oraz tekstów mozambikańskiego autora Mii Couto (Terra Sonâmbula – wyd. polskie Lunatyczna kraina – i O Outro
Pé da Sereia
).

O autorce

Kamila Krakowska Rodrigues żyje w podróży między Polską, swoim krajem rodzinnym, Portugalią, gdzie zdobyła wykształcenie akademickie, oraz Niderlandami, gdzie kontynuuje działalność naukową. Studiowała Filologię Hiszpańską na Uniwersytecie we Wrocławiu oraz Studia Brazylianistyczne i Afrykanistyczne na Uniwersytecie Lizbońskim. Podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Coimbrze, pod kierunkiem profesor Marii Aparecidy Ribeiro (UC) e Any Mafaldy Leite (UL), gdzie obroniła się w 2014 roku. Obecnie pracuje na stanowisku
adiunkta w Center for the Arts in Society na Uniwersytecie w Leiden (LUCAS). Od 2013 roku współpracuje także
z Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina do ISEG na Uniwersytecie Lizbońskim.