Komisja organizatorska, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy oraz studenci studiów magisterskich Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, mają przyjemność ogłosić organizację I Konferencji Młodych Badaczy Języka Portugalskiego. Wydarzenie odbędzie się 23 stycznia 2020 na Wydziale Neofilologii UW (ul. Dobra 55).

Konferencja Młodych Badaczy Języka Portugalskiego (SEJ-In) jest wydarzeniem akademickim organizowanym w ramach zajęć Pisanie akademickie – przedmiotu prowadzonego na 1. roku studiów magisterskich filologii iberyjskiej (specjalność brazylijska) w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
Głównym celem wydarzenia jest integracja młodych badaczy studiów magisterskich i doktoranckich różnych specjalizacji, w języku portugalskim, organizowanych przez Instytucję Szkolnictwa Wyższego, zaprezentowanie badań (będących w przygotowaniu) oraz wymiana doświadczeń towarzyszących tworzeniu pracy naukowej dzięki komunikacji i dyskusji pomiędzy uczestnikami wydarzenia.
Do udziału w konferencji zaproszeni są alumni wszystkich uczelni wyższych.

NABÓR ZGŁOSZEŃ

Streszczenia referatów można wysyłać za pośrednictwem formularza internetowego do 30 grudnia. Zgłoszenia powinny zawierać:

  • tytuł
  • streszczenie (maksymalnie: 200 słów)
  • od 3 do 5 słów kluczowych
  • notkę biograficzną (maksymalnie: 150 słów)

Wszyscy zainteresowani muszą wypełnić formularz zgłoszenia. 

Wystąpienie będzie składać się z dwóch części: 10-minutowej prezentacji oraz 10-minutowej dyskusji.