Jedenaście esejów Czesława Miłosza, dotychczas niepublikowanych w Portugalii, zostało wydanych przez wydawnictwo Cavalo de Ferro w kwietniu br. w tomie pod tytułem  A Minha Intenção. Tłumaczenia na język portugalski dokonał Miguel Romeira – tłumacz A Mente Aprisionada [Zniewolony umysł] Miłosza, wydanego przez to samo wydawnictwo w ubiegłym roku. 

Eseje zebrane w tomie A Minha Intenção stanowią doskonałą próbkę twórczości eseistycznej jednego z najważniejszych poetów i pisarzy XX wieku. W tekstach znajdziemy kluczowe wątki z życia Miłosza od lat 50. aż do  jego śmierci. Autor, posługując się różnorodnością tematów i form, ujawnia na stronach dzieła swoją wizję świata – od głębokiej refleksji nt. bycia Europejczykiem po rozmyślania natury religijnej, filozoficznej i politycznej; niemal każdy wers jest świadectwem głębokiej i krytycznej analizy piszącego. Ewolucja stylu – erudycyjnego i jednocześnie klarownego, a także osobowości – wyrazistej i wyjątkowej, zdecydowanie wyróżnia to dzieło wśród innych. 

W tym wydaniu esejów Miłosz sardoniczny i zjadliwie krytykujący mechanizmy komunizmu jest także autorem, który olśniewająco i niemal lirycznie opisuje swoje pierwsze podróże po Europie. Na swój sposób jest również krytykiem literackim i gadatliwym komentatorem kwestii związanych z polską tożsamością i kompleksami narodowymi; filozofem i biografem. 

«Miłosz doświadczył nie tylko wszystkich piekieł, które wiek XX był w stanie stworzyć – doświadczył również raju. I tak jak Dante przechwycił je dla nas». – The Sunday Times

Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

poeta, pisarz, eseista

Jest uważany za jednego z największych poetów wszechczasów, a także jednego z najbardziej wpływowych intelektualistów europejskich XX wieku.

W 1951, przeciwstawiając się rządom komunistycznym, prosi o azyl polityczny w Paryżu. Na ten okres przypadają dwie najwybitniejsze i najistotniejsze publikacje tomów eseistycznych twórcy: Zniewolony Umysł oraz Rodzinna Europa. W 1969 emigruje do Stanów Zjednoczonych.

Za twórczość literacką otrzymał w ciągu życia wiele wyróżnień, wśród których można by wymienić choćby Neustadt International Prize for Literature z 1978 oraz Literacką Nagrodę Nobla z 1980.