Informujemy, że – w ramach Programu Stypendiów Naukowych – trwa rekrutacja na Letnie Kursy Języka i Kultury Portugalskiej, odbywające się na portugalskich uczelniach wyższych lub instytucjach związanych z Instytutem Camõesa. Nabór kandydatur trwa od 15 do 28 maja 2019 (do 17:00 czasu lizbońskiego).

Kandydatury, w skład których wchodzi wypełniony formularz i wymagane dokumenty przewidziane w Regulaminie Stypendiów Instytutu Camõesa, winny być wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Instytutu Camõesa pod adresem: https://portalservicos.instituto-camoes.pt