Nadsyłanie zgłoszeń: 1.04 – 30.04.2019

Nadsyłanie zgłoszeń: 1.04 – 31.05.2019

Instytut Camõesa ogłasza program mający na celu wsparcie publikacji dzieł autorów portugalskojęzycznych tłumaczonych na inne języki, traktujące o języku i kulturze portugalskiej. W tym roku w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę dzieła tłumaczone na języki chiński i rosyjski.

Adresaci

Program adresowany jest do wydawnictw zagranicznych, które zamierzają opublikować dzieła autorów portugalskojęzycznych tłumaczone na inne języki, z uwzględnieniem ich międzynarodowej dystrybucji.

Każde wydawnictwo może ubiegać się o wsparcie raz do roku.

Więcej informacji na portugalskiej stronie Instytutu Camõesa.