Studentka Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Kozłowska, została nagrodzona stypendium naukowym Instytutu Camõesa i Banku Millenium. Stypendium corocznie przyznawane jest najlepszemu studentowi/studentce studiów portugalistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Kozłowska, kontynuująca obecnie naukę na pierwszym roku studiów magisterskich, wykazała się najlepszą średnią w ciągu trzech lat studiów licencjackich. Etap ten zakończyła, broniąc pracy licencjackiej pt. „Analiza SWOT polskiego stanu badań nad językiem Polonii brazylijskiej”, napisanej pod kierownictwem dra Jakuba Jankowskiego.

Stypendium ufundowane przez Bank Millenium w wysokości 1500 euro, pozwoli absolwentce wyjechać do Portugalii, aby tam pogłębiać swoją wiedzę z zakresu języka i kultury portugalskiej.

Program stypendiów naukowych powstał z inicjatywy Instytutu Camõesa, aby wzmocnić zainteresowanie polskiego środowiska akademickiego nauką języka i kultury portugalskiej. W realizację projektu włączono uniwersytety oraz firmy z portugalskim kapitałem działające w Polsce, które zechciały wesprzeć rozwój naukowy polskich studentów oraz pogłębić ich więzi z kulturą i językiem portugalskim.


Podpis czwartego zdjęcia
(od lewej do prawej)

  • Jacek Chmielewski, dyrektor Departamentu Kadr Banku Millennium
  • dr hab. Zofia Marzec, dyrektor Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
  • Anna Kozłowska, stypendystka
  • Iwona Jarzębska, dyrektor ds. Public Relations Banku Millennium
  • André Bandeira, Radca Ambasady Portugalii w Warszawie
  • dr hab. Urszula Ługowska, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
  • Tamara Sobolska, zastępca dyrektora ds. studenckich Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr Jakub Jankowski, kierownik sekcji Luzo-brazylijskiej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego