Portugaliści pierwszego roku studiów magisterskich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność ogłosić organizację drugiej edycji konferencji studenckiej „Vozes nas Margens”.

NABÓR ZGŁOSZEŃ

Vozes nas Margens II

Culturas em Conta(c)to
encontros e desencontros no mundo lusófono

Kurytyba, Lizbona, Luanda, Makau, Maputo, Praia i Salvador — to zaledwie kilka przykładów miast, w których krzyżują się różne kultury. Moglibyśmy powiedzieć, że wszystkie te miejsca przynależą do luzofońskiego świata i, w teorii, mielibyśmy rację. Ale co, w praktyce, oznacza termin „luzofoński” — termin, o którym wspomina się już podczas pierwszych zajęć na jakimkolwiek kierunku związanym z Portugalią? My, studenci portugalistyki, niejednokrotnie próbowaliśmy wpisać kraje luzofońskie w uniwersalną mapę świata. Ale czy można zamknąć je w jednej tylko definicji? Czy jest możliwa dyskusja o świecie „luzofońskim”, tak przecież zróżnicowanym, jak gdyby był jednym organizmem heterogenicznym?

Pozornie wydaje się, że ten mały świat składa się z trzech elementów: europejskiego, amerykańskiego i afrykańskiego. Ale jeśli sięgniemy po lupę i spojrzymy na mapę, zobaczymy na niej pojawiające się punkty: ludy takie jak bakongo, tupi-guarani czy maconde; języki takie jak quimbundo, mirandyjski czy macua. Jeśli zaczniemy uważniej analizować oś czasu, zauważymy, że w erze wielkich odkryć geograficznych Europejczycy spotkali się nie tylko z nowymi terenami, ale przede wszystkim z nowymi kulturami.

W drugiej edycji „Vozes nas Margens” chcielibyśmy porozmawiać o tym, co dzieje się, kiedy skrajnie różne kultury spotykają się ze sobą. Jak i w jakim stopniu to spotkanie wpływa na ich kulturę materialną oraz

duchową? I jak, wobec tych wszystkich różnic, człowiek jest w stanie odnaleźć własną tożsamość?

8 maja odbędzie się konferencja, podczas której będziemy szukać odpowiedzi na te (i inne) pytania. Chcielibyśmy podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wszystkich dziedzin kultury i wszystkich krajów portugalskojęzycznych, które na przestrzeni wieków wchodziły ze sobą w interakcję. Interesuje nas przede wszystkim świeżość i oryginalność perspektywy studenta portugalistyki. Różnorodność głosów jest dla nas niezwykle ważna, dlatego też zapraszamy wszystkich do zabrania głosu podczas naszego spotkania.

Chcielibyśmy zachęcić Was do zaprezentowania referatów dotyczących spotkania i/lub rozstania kulturowego, a więc wiążącego się ze sztuką, wierzeniami, zwyczajami, życiem społecznym, filozofią, językiem etc., na obszarach portugalskojęzycznych. Pragniemy również sprowokować dyskusję na temat samego konceptu Luzofonii.

W konferencji mogą wziąć udział wszyscy studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Każdy uczestnik będzie miał 20 minut na przedstawienie swojego referatu. Językiem wystąpienia jest portugalski.

Wszyscy zainteresowani muszą wypełnić zgłoszenie uczestnictwa.

Kontakt:
conferencia.estudantil.uw@gmail.com

Ważne daty:
17.02 – Ostateczny termin nadsyłania abstraktów
10.03 – Informacja zwrotna
08.05 – Konferencja