Instytut Camõesa informuje, że do dnia 12 września 2018 r. trwa faza przyjmowania zgłoszeń do programów stypendialnych w zakresie nauki języka i kultury portugalskiej. Ogółem zostanie przyznanych 37 stypendiów w 5 programach:

Kurs Roczny – 18
Program Fernão Mendes Pinto – 4
Program Badawczy – 11
Program Pessoa – 1
Program Vieira – 3

Więcej informacji o stypendiach i procesie składania aplikacji na stronie Camõesa (w wersji portugalskiej i angielskiej).