Instytut Camõesa informuje, że do dnia 26 czerwca 2018 r. trwa faza przyjmowania zgłoszeń do programów stypendiów naukowych.

Stypendia naukowe są przyznawane w następujących programach:

  • Kurs Letni
  • Kurs Roczny
  • Program Fernão Mendes Pinto
  • Program Badawczy
  • Program Pessoa
  • Program Vieira

Więcej informacji o stypendiach i procesie składania aplikacji na stronie Camõesa (w wersji portugalskiej i angielskiej).