12 - 13 kwietnia 2018

Wydział Neofilologii | ul. Dobra 55 i ul. Oboźna 8

Już za dwa tygodnie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Luzytanistyczny: w 40 lat dookoła świata organizowany przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Kongres jest wspaniałą okazją nie tylko do wymiany doświadczeń i myśli na najwyższym poziomie akademickim, lecz także do podtrzymania więzi z językiem portugalskim.

Poza sesjami plenarnymi i wystąpieniami prelegentów, w programie przewidziano recital fortepianowy francuskiego pianisty Bruna Belthoise’a, mecz piłki nożnej i wycieczkę z przewodnikiem po starym mieście.