Nadsyłanie zgłoszeń: 26.03.2018 – 23.04.2018

Instytut Camões’a ogłasza program mający na celu wsparcie publikacji dzieł autorów portugalskojęzycznych tłumaczonych na inne języki, traktujące o języku i kulturze portugalskiej. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę dzieła tłumaczone na języki niemiecki i hiszpański.

Adresaci

Program adresowany jest do wydawnictw zagranicznych, które zamierzają opublikować dzieła autorów portugalskojęzycznych tłumaczone na inne języki, z uwzględnieniem ich międzynarodowej dystrybucji. Każde wydawnictwo może ubiegać się o wsparcie raz do roku.

Więcej informacjihttps://www.camoes.pl/apoio-a-edicao/programa-de-apoio-a-edicao/